استیمان گستر، نماد خدمت و امنیت

خط مشی کیفیت استیمان گستر

رئوس خط مشی شركت :

شركت استیمان گستر يكي از شركت هاي وارد کننده نمونه مي باشد، كه در سال 1383 به منظور توسعه فعاليت هاي فني و ارائه خدمات الکترونیکی تاسیس گرديد. شركت در زمينه هاي دوربین های مدار بسته مدرن فعاليت مي نمايد.
این شرکت با اتكا به بيش از 13 سال تلاش در عرصه صنعت كشور به منظور حضور در بازارهاي جهاني، جلب رضايت مشتريان و همچنين در راستاي ارتقاء ايمني و كيفيت محصولات خود، در چارچوب نظامي هدفمند، جامع، تحت كنترل و پويا اقدام به استقرار سيستم مديريت كيفيت ISO9001:2021 و OHSAS 18001 و ISO10002:2022 نموده است تا به هدف اصلي خود، ارتقاء رضايت مندي مشتريان و رسيدگي به شكايات مشتريان و طرف هاي ذينفع نايل گردد.
مديريت شركت بمنظور نيل به هدف فوق، با توجه به اهداف كلان شركت و نياز به تعيين اهداف كيفي، پيروي از خط مشي زير را تعهد مي نمايد.

همیاری

بیش از 15 سال همراهی و همیاری مشتریان عزیز

تبادل

بیش از 15 سال تبادل نظر و راهنمایی مشتریان عزیز

رئوس خط مشی شركت :

Esteeman Gostar Pouya Enginnering Co.

در حقیقت ما مشتریان خود را شایسته ترین می دانیم و نیاز آنها را به با تمام وجود مجموعه برطرف خواهیم کرد.

1

عرضه محصولات منطبق با مشخصات تعيين شده

2

شناسايي و تامين نيازهاي آموزشي كاركنان، تامين كنندگان و كسب اطمينان از توانايي آنان در انجام درست وظايف محوله

3

ارتباط مستمر با مشتريان و طرف هاي ذينفع به منظور شناسايي نيازها و خواسته هاي ايشان و تامين رضايت آنها در چهارچوب مقررات و ضوابط قانوني

4

شناسايي الزامات قانوني و برآورده كردن اين الزامات در كليه سطوح و فعاليت هاي مرتبط در سازمان

5

پايش مداوم فرآيندها، تجزيه و تحليل داده ها و گزارشات و اتخاذ تصميم مناسب جهت بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت

6

تعهد به رضايتمندي و رسيدگي به شكايات مشتريان در چهارچوب قوانين ومقررات،الزامات مالي عملياتي و سازماني و وروديهاي مشتريان،كاركنان وساير طرف هاي ذينفع

مديريت استیمان گستر ضمن اعلام پايبندي و پشتيباني خود و كاركنان از اين خط مشي به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي آن، يكي از همكاران ارشد خود را به عنوان نماينده مديريت انتخاب نموده و مسئوليت استقرار، پيگيري، نگهداري، بهبود و گزارش دهي سيستم مديريت كيفيت را به ايشان واگذار نموده است. تحقق خط مشي و اجراي برنامه هاي تضمين كيفيت تا حصول اطمينان از موثر بودن آن بطور مستمر توسط مديريت شركت پيگيري خواهد شد.

سبد خرید
هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
ورود به سایت